Anjelska terapia - www.otvorsvojesrdce.sk

Je terapia, počas ktorej sa terapeut napája na anjelské bytosti a prostredníctvom nich pomáha klientovi „uzdravovať“ to, čo ho najviac trápi – hľadá sa dôvod – pôvod tohto problému a liečia sa vnútorné zranenia, čistia sa bloky, ktoré s tým súvisia. Klient aktívne počas tejto terapie spolupracuje.