Automaticke pismo - www.otvorsvojesrdce.sk

Automatické písmo je samovoľný pohyb ceruzky jedným ťahom po papieri. Ruka pritom nie je vedená našimi myšlienkami. Je napojená na Zdroj Univerza, z ktorého môžeme čerpať všetky informácie. Vďaka tomu máme možnosť lepšie porozumieť životu, riešiť problematické situácie, odpovedať na otázky týkajúce sa napr. súkromného života, blízkych osôb, vzťahov, povolania alebo zdravia.

Sedenie trvá približne hodinu.