Kontakt - www.otvorsvojesrdce.sk

Tel.číslo: 0910 954 338
E-mail: otvorsvojesrdce@gmail.com
„Som bytosť, ktorá sa vybrala cestou svetla a chce šíriť svetlo aj iným. Som tá, ktorá ukazuje druhým cestu, pomáha im uzdraviť sa a duchovne rásť.“

„V dnešnej uponáhľanej dobe je čoraz viac ľudí unavených, vyčerpaných a napriek snahe zlepšiť to, sa im nedarí. Je potrebné začať žiť inak a pozrieť sa na seba očami niekoho iného, aby sme sa vedeli odosobniť a pozrieť sa na seba s nadhľadom. Ak sa niekto rozhodne žiť inak ako doteraz, môže mu pomôcť jemné usmernenie. Aby človek zaujatý svojimi problémami videl inak ako doteraz, aby vedel nájsť cestu z týchto starostí, aby neostal „zaseknutý“ v niečom, z čoho nevie von. A potom už je to na ňom. Cestu bude mať ukázanú, kráčať po nej však musí začať sám. Niekedy totiž nestačí chcieť, je potrebná pomoc z vonka. Počas života si vytvárame rôzne názory a presvedčenia, ktoré potom aplikujeme na každú ďalšiu životnú situáciu. Niekedy je však potrebné pozrieť sa na to úplne inými očami a napriek logickému vyhodnoteniu situácie a zaujatiu logického postoja – reagovať úplne inak a nenechať sa ovplyvniť negatívnou skúsenosťou a zraneným srdcom. Práve srdce je to, ktoré nám ukazuje správny smer – ak ho počúvame, ak sme ho ešte nenechali zatvrdnúť, či ho nezamkli, aby viac nebolo zranené. Otvorené srdce plné lásky k sebe samému, aj všetkému okolo nás je tým správnym radcom v každej životnej situácií. Je preto dôležité uzdraviť svoje srdce a emócie a začať ho vnímať a riadiť sa jeho pocitmi.“