Kraniosakralna terapia - www.otvorsvojesrdce.sk

• jemná, neinvazívna dotyková terapia
• prináša zlepšenie fyzického a psychického stavu
• navodzuje hlboké uvoľnenie a vnútorný pokoj
• povzbudzuje samoozdravné mechanizmy tela

Pre koho je terapia určená:

Kraniosakrálna terapia je zameraná na harmonizáciu celej osobnosti, preto je vhodná pre všetkých. Je vhodná aj pre ženy v priebehu tehotenstva, pretože uvoľňuje psychiku i telo a mobilizuje množstvo prirodzených adaptačných procesov tela. Na ošetrenie pozitívne reagujú aj starší ľudia, ktorí sa po ošetrení stávajú pohyblivejší, vitálnejší, zvyšuje sa ich imunita a intelekt. Deťom pomáha pri poruchách učenia, sústredenia, pozornosti, hyperaktivite, dyslexii, nočnom pomočovaní atď.

V priebehu ošetrenia, ktoré trvá cca 60 minút, leží oblečený klient na masážnom stole na chrbte. Ošetrenie samotné spočíva v jemných dotykoch, ktorými sa pôsobí na kosti lebky, hrudnej, brušnej, panvovej oblasti a na tie telesné štruktúry, ktorých napätie ovplyvňuje stav ostatných orgánov.


Účinky Kraniosakrálnej terapie:
• vyváženie autonómneho nervového systému,
• nastolenie priaznivých zmien v systémoch tekutín (mozgovomiechová,
   kardiovaskulárna, lymfatická, bunečná), podporuje prúdenie tekutín,
• pre vitalizáciu orgánov, posilnenie imunitného systému,
• vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry,
• pri reštrikcii kraniálnych nervov, bolesti hlavy, závratiach,
• astma, bronchitída, sinusitída,
• dysfunkcii čeľuste, pri ochrnutiach tváre, zubných problémoch,
• na odstránenie napätia v organizme, systéme kostí a svalstva,
• na uvoľnenie blokád vzniknutých následkom tráum, úrazov a citových zranení
• pri chronických bolestiach, bolestiach chrbtice, skolióze,
• v obdobiach stresu (rozptyľuje negatívne dopady stresu),
• v obdobiach depresie, po šoku i pri nespavosti,
• poruchy učenia sa, sústredenia, pozornosti, dyslexia,
• hyperaktivita,
• detská mozgová obrna,
• doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie,
• príprava na pôrod, po pôrodná starostlivosť,
• poruchy príjmu potravy.
• Odporúča sa pri strese, napätí, poruchách koncentrácie,
• na posilnenie imunitného systému a vitalizáciu organizmu,
• pri migrénach, bolestiach hlavy, chrbtice, kĺbov i svalov,
• pri problémoch s dýchacími cestami, s alergiami, astmou, prinosovými dutinami,
• pri škúlení, rôznych poruchách zraku, hučaní v ušiach, problémoch s rovnováhou,
• pri škrípaní zubov, zubnej neuralgii, problémoch so sánkou a čeľustnými kĺbmi,
• pri nespavosti, chronickej únave, depresiách, emocionálnych a mentálnych poruchách,
• na uvoľnenie blokád vzniknutých v dôsledku úrazov i emocionálnych zranení,
• je výborná ako doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie,
• dodáva energiu pre životné zmeny a vyjadrenie seba samého.

V každom prípade túto terapiu podstupujú aj zdraví ľudia, lebo sa po nej cítia plní energie, šťastnejší a spokojnejší. Posilňuje sa imunitný systém, stresová hladina sa znižuje a zlepšuje sa rovnováha hormónov a pocit telesnej a duševnej pohody. Podľa všetkého je kraniosakrálny systém jadrom, v ktorom sa stretávajú riadiace mechanizmy tela, mysle, emócií a duše, a kraniosakrálna terapia dokáže obnoviť ich vzájomnú súhru.