Liecenie cez vyssie ja - www.otvorsvojesrdce.sk

Každý problém, či ochorenie v podstate ukazujú na nejakú disharmóniu, ktorá nastala. Vyššie Ja dokáže pomôcť spracovať tieto situácie a bloky. Platí tu: „Nelieči sa ochorenie, ale človek!“ Keď vyliečite človeka, tak sa dokáže zbaviť aj dôsledkov, ktoré bolo treba liečiť. Preto je tento spôsob liečenia vhodný pre tých, čo sa chcú otvoriť pomoci, podpore a najmä silnému liečeniu zo strany Vyššieho Ja.

Odjakživa sme prepojení s naším Vyšším Ja – súborom duchovných bytostí, ktoré nás vedú cez inkarnácie a celým životom. Pokiaľ máte správne prečistené napojenie, dokážete prijímať pomoc, podporu, rady, či liečenie od svojho Vyššieho Ja, ktoré je s Vami 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Vyššie Ja pri pýtaní sa na príčinu problému naviguje terapeuta, aby našiel príčinu. Pomáhajú mu pri tom tabuľky, ktoré sú oporným bodom a výbornou pomôckou. Keď sa nájde príčina, tak sa to musí celé preskúmať, ako napríklad: ublíženia (kto a komu), traumy, bloky, osoby prítomné v traume, či situácií, cudzie energie, bloky, ktoré vznikli (treba nájsť úplne všetky!), blokujúce blúdiace entity…… Existujú aj terapeuti, ktorí po dlhodobých skúsenostiach a praxi nepoužívajú tabuľky a kyvadlo, pretože si rozvinuli počas práce silnejšie napojenie a pracujú s Vyšším Ja priamo.

Napokon sa „ dohľadá“ všetko, čo je potrebné ešte prečistiť, zharmonizovať, či opraviť pre úplné vyliečenie. Tým sa úplne do detailov identifikuje vzniknutý problém. Keď sa všetko preskúma, tak Vyššie Ja na našu žiadosť všetko vyčistí, zharmonizuje, odstráni negatívne entity a urobí celé liečenie. Po liečení sa prípadne hľadajú ďalšie vrstvy a liečia sa dovtedy, pokiaľ sa neodstránia všetky.

Liečený počas terapie nemusí cítiť nič, ale väčšina ľudí má rôzne pocity: teplo, brnenie, mravčenie na tele, dobrý pocit, či úľavu. Niektorí úľavu cítia hneď po skončení terapie. Závisí to od jednotlivca, príčin jeho problémov a prístupu ku terapií. Je veľmi potrebné, aby sa klient počas terapie úplne otvoril liečeniu a tak ho prijal. Terapeut musí mať emočnú hygienu počas práce, klientovi nesmie nič vnucovať a musí byť otvorený tomu, aby klientovi pomohol za spolupráce s Vyšším Ja.