Liecenie Shamballou - www.otvorsvojesrdce.sk

Shamballa je systém liečenia, ktorý vám pomôže spoznávať lepšie samého seba, pomôže vám zbaviť sa blokád, negatívnych emocionálnych a myšlienkových programov, ktoré ste si nahromadili nielen v tomto, ale aj minulých životoch. Povedie vás k tomu, aby ste to čo už nepotrebujete s láskou odložili a aby ste sa prijali takí, akí naozaj ste.

Shamballa je láska, ktorá začne napĺňať naše srdce a začne liečit všetky traumy, ktoré nám odoberajú energiu a aktivujú vznik konfliktného správania, pretože sa nám jednoducho nedostáva lásky. Naučíme sa túto lásku získavať od svojich "kozmických rodičov", priamo od "zdroja", namiesto aby sme sa doprosovali svojich často rovnako zranených rodičov, predkov, partnerov, detí ...., ktorí si sami nevedia rady sami so sebou a nemajú silu pomôcť nám. Naučíme sa byť celistvou svetelnou bytosťou, ktorá dokáže pochopiť zmysel svojich tráum a ich súvislostí, naučíme sa ich liečit a liečiť samých seba a svojou zmenou dokážeme motivovať aj druhých prirodzeným spôsobom bez "kázne" a s láskou.

S pomocou Shambally sa otvoríte novým formám vášho bytia, možno aj odkryjete svoje minulé životy. Vaša intuícia sa nesmierne prehĺbi, dôjde k obnoveniu dávno rozpojených energetických spojení – priechodnosť meridiánov, zapojeniu pozitívnych synaptických spojení v mozgu, otvoreniu nových čakier, priblížite sa k opätovnému nadviazaniu blízkeho kontaktu s Vašimi sprievodcami a archanjelskými a anjelskými energiami. V prvom rade bude ale potreba po očiste najhrubších blokov, vedome pracovať na obnovení kontaktu so svojou dušou a následne so svojim Vyšším Ja. Začnete sa stávať samostatnou tvorivou bytosťou s čistým napojením bez závislosti na akomkoľvek učiteľovi vo fyzickej forme. Získate schopnosť rozlišovať signály, ktoré k Vám prichádzajú, vidieť veci také aké sú bez ilúzií a zmätku a v tomto oslobodzujúcim stave začnete byť schopní tvoriť svoju ďalšiu realitu bez zbytočných omylov a sklamaní.

Shamballa je označovaná ako multidimenzionálne liečenie, pretože je založená na základe celistvosti. My všetci máme rôzne indikátory (aspekty) nášho Vyššieho Ja, ktoré môžu byť aktivované, keď pracujeme so Shamballou. Rôzne aspekty už poznáme dôverne tak ako fyzickú bolesť. Niekedy sa vynoria na povrch rôzne veci a my nevieme prečo. Nevieme, prečo sme prežili tak ťažké časy, než sme spoznali, že je lepšie nechať všetko odísť. Napríklad vzťah, ktorý nefungoval s partnerom. Cítime sa priťahovaní k niekomu, kto nás zraňuje alebo nás núti žiť spôsobom, ktorý pre nás nie je vhodný a my nemôžeme pochopiť, prečo tomu tak je. Toto je okamih v živote, kedy mnohí z nás hľadajú pomoc a odpovede.

Potom začíname objavovať synchronizáciu a začíname veci vidieť inak. Dospejeme k novému porozumeniu. Objavujeme svet, ktorý sme predtým nepoznali. Začíname rozumieť a cítiť, že nám synchrónnosť ukazuje, že všetko je spolu previazané. To nám poskytuje hlboké poznanie o ďalších častiach ako nás samých, tak ostatných ľudí, ktorí potrebujú lásku, liečenie a integritu. Keď pochopíme myšlienku vzostupu ako celok, tak nám pomôže Shamballa ako multidimenzionálne liečenie milovať samých seba, vyliečiť sa a integrovať. Všetci sme jedno. Naše nové pochopenie nás otvorí novým formám nášho bytia, vrátane našich minulých životov. Toto je evolúcia našej intuície, energetické spojenie a práca s našimi sprievodcami, anjelmi, pomocníkmi, ktorí nás milujú a ochraňujú. Otvárame sa hlbokej láske k matke Zemi (Gaia). Aj keď nie všetci to dokážu, mnohí si to dokážu prežiť a precítiť a pracovať s liečivými energiami. Kombinácia energií koncentrovaných na liečenie, prestupuje prostredníctvom pochopenia, že všetko je prepojené so všetkým. Základný charakter môže byť podporený liečením planéty a všetkého živého, skrze liečenia nás samotných. Shamballa nám pomôže v prežívaní duchovného rastu. Pomáha nám rozpoznať naše strachy a osobné programy spôsobom aby sme ich mohli integrovať.