Liecenie Shamballou - www.otvorsvojesrdce.sk

Je to príjemná, jemná, relaxačná a veľmi účinná metóda na uvoľnenie citových a emocionálnych blokov a šablón, ktoré vznikli z tráum, strachov a stresu v období prenatálneho vývoja a pri pôrode. Vytvorené energetické bloky sa potom odrážajú v praktickom živote človeka na úrovní fyzických ochorení, psychickej nerovnováhy a porúch správania.

Metamorfná technika je založená na princípe uvoľnenia energie, ktorá vyživuje bloky vzniknuté z psychických stresov plodu i matky, od počatia po narodenie, ktoré sa fixujú na reflexnú zónu chodidiel, rúk a hlavy.

Bunky v našom tele v sebe uchovávajú všetky skúsenosti z nášho života vrátane prenatálneho. To čo môžeme MT transformovať je práve súhrn týchto spomienok. Uzdravujúcim zdrojom je tu životná energia prijímajúceho a jeho schopnosť regenerácie.

MT je vhodná pre každého – dospelého aj dieťa. Je to výborná technika pri hyperaktivite, pri poruchách sebaovládania, agresivite, pri poruchách CNS, ADD, pri autizme, pre zdravotne postihnutých, pre tehotné ženy - a zdravý vývoj ich dieťaťa. MT je veľmi úspešná aj pri riešení zdravotných problémov starého pôvodu.

K jej aplikácii, nie je potrebná žiadna diagnóza, rozbor osobných, či zdravotný problémov. Aplikuje sa pomocou jemných dotykov reflexných bodov chodidiel, rúk a hlavy. Nemá vedľajšie účinky.

Je naozaj vhodná pre každého a často ju ľudia využívajú aj v náročných životných situáciách – sťahovanie, rozvod, nové zamestnanie, problémy v práci, v škole, zmena školy, dospievanie, tehotenstvo, úmrtie v rodine... Po aplikácii MT sú schopní ľahšie a lepšie riešiť tieto situácie. Zaznamenávajú pozitívne zmeny vo svojom správaní na fyzickej aj emočnej úrovni a cítia prílev energie a životného elánu. Všeobecne platí, že ju stačí aplikovať raz týždenne.

Metamorfná technika je cestou rozvoja a rastu.